SECOND HAND ของคอมที่ไหนๆก็ราคาถูกไม่เท่ากับร้านพีเอ
 
    จากที่บางคนเป็นเซียนในเรื่องทางด้านคอมพิวเตอร์ก็จะทราบดีว่าคอมพิวเตอร์นั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอัพเดทดีไซน์หรือว่าสเป็คอยู่ตลอดๆ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตามยุคสมัยของแต่ละยุคว่ายุคนั้นๆชอบการตกแต่งหรือการออกแบบแบบใดที่ให้เข้ากับสมัยสังคมมากที่สุด แต่แม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรคอมพิวเตอร์ก็ยังคงเป็นที่ใช้งานแก่ผู้คนอื่นๆอยู่ดี เมื่อคอมพิวเตอร์ยังเป็นอุปกรณ์ที่ยังนิยมอยู่ ฉะนั้น ผู้คนก็ยังมีความต้องการในการใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่มาก ทั้งทำงานหรือแม้แต่การเรียน ซึ่งบางคนหากไปซื้อคอมมือหนึ่งเลยก็อาจจะสู้ไม่ไหว แต่หากซื้อคอมมือสองก็อาจจะสู้ราคาไหว ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณไปซื้อคอมมือสองได้ที่ร้านพีเอที่มีการจำหน่ายคอมในวันนี้แล้ว คอมพิวเตอร์ที่เป็น SECOND HAND ในปัจจุบันนั้นราคาถูกก็มี แต่บางร้านอาจจะไม่ได้มาตรฐานมากนัก ทางที่ดีเราขอให้คุณไปซื้อที่ร้านพีเอดีกว่าได้ทั้งมาตรฐานของสินค้าและราคาที่ถูกคุ้มค่าต่อการใช้งาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PA CORPORATION SYSTEM จำหน่าย คอมมือสอง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ราคาถูก
 
    Home     Profile     Second hand     Rental Product     Service     Support     Site Reference     Contact us
 
 
บริษัท พีเอ คอร์เปอร์เรชั่น ซิสเต็ม จำกัด

คุณวิทยา อ่องคล้าย / คุณปทุมรัตน์ ปูริตรัง คุณสุภชัย พวงเกษม
75/105 ซอยร่มเกล้า 1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510 (Thailand)

Copyrights © 2016 PA Corporation System Co., Ltd.
All Rights reserved.
ติดต่อเรา

Phone:    0-22919-4707 (Auto)
Fax:        0-2919-4633 (Auto)
Mobile:    08-5981-0583, 08-1191-4162, 08-6375-1139
Email:     
wittaya@pa-corp.com, suppachaip@corp.com,
               pathumratp@pa-corp.com